0
alhasil, ayam diizinkan bakal menyudu satu oleh lain secara berbarengan. ini hendak ada atp yang cukup buat menghasilkan tenaga yang dimestikan bakal bura pangkal kesibukan menyerang.

Comments