0
dự án chung cư tổ phù hợp VinCity Quan 9 là 1 quỹ đô thị lạ Với quy mô diện tích quy hoạch tới 365 ha Đối với vị trí trải dài theo đường ven sông Đồng Nai, sông Tắc và Rạch rạch Gò Công, Quận 9.

dự án nhà đầu

Comments