dự án Angel Island VNREP

http://thanhluuyunu43.simplesite.com/448530599

Theo thông tin chuyên gia bất động sản sản VNREP được trân trọng từ Công ty Cổ phần xây BDS Sông Tiên. dự án Angel Island có mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%. Đất nền dự án khu vực đô thị du lịch Nhơn Phước này gồm