Ηγέτης με όραμα: Ο Γιώργος Σκριμιζέας και η αφοσίωσή του στην αριστεία

https://duvidas.construfy.com.br/user/maryldjpap

Ο Γεώργιος Σκριμιζέας ηγείται της Caliber Maritime SA, μιας εταιρείας με ηγετική παρουσία στον χώρο της Ναυτιλίας. Διαθέτοντας 35ετή εμπειρία, έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε ναυτιλιακές εταιρείες, με θητείες