Published News

ลอง ผมชี้แนะเลยครับผม ควรโดน เนื่องจากว่าอร่อยจริง

http://simonrcru412.lucialpiazzale.com/p-khi-dxng-na-cmsfdnnpenstr-phrk-kelx-khxng-cn-thbr

พวกเราได้รู้ว่ามีอาชีพหนึ่งที่สามารถเดินคู่อยู่ได้กับพื้นที่ป่าชายเลนรวมทั้งกระบวนการทำประมงริมตลิ่ง นั้นเป็นการหาปูเปรี้ยว เพื่อไปทำเป็นปูเค็มจำหน่ายให้แก่แม่ค้าที่มารับซื้อ ซึ่งแนวทางการทำปูเค็มนั้นก็ไม่มีอะไรมาก

ลอง ผมแนะนำเลยขอรับ ควรจะโดน เพราะว่าอร่อยจริง

http://eduardogzzx170.blogolink.com/billet/puuaikhdngnamcchimchiifuudnanepnsuutr-phrikekluue-khngcchanthburii-139748.html

“ช่วงแรกยังคลุมเคลือเลยส่งให้เพื่อนที่ถูกใจกินปูดองกิน ผมก็แอบสั่งเจ้าดังๆมากินเอง แล้วเพื่อนบอกว่าของพวกเรามาถูกทางแล้ว ไม่ว่าจะน้ำปรุงรส หรือความสดของปู ความหอมของน้ำปลา เพราะเขารับประทานแบรนด์อื่นๆมาก็ไม่เท่านี้เลยกำเนิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าต้องขาย” “แรกๆทำขายวันละ