Published News

ลอง ผมชี้แนะเลยครับผม ควรโดน เนื่องจากว่าอร่อยจริง

http://simonrcru412.lucialpiazzale.com/p-khi-dxng-na-cmsfdnnpenstr-phrk-kelx-khxng-cn-thbr

พวกเราได้รู้ว่ามีอาชีพหนึ่งที่สามารถเดินคู่อยู่ได้กับพื้นที่ป่าชายเลนรวมทั้งกระบวนการทำประมงริมตลิ่ง นั้นเป็นการหาปูเปรี้ยว เพื่อไปทำเป็นปูเค็มจำหน่ายให้แก่แม่ค้าที่มารับซื้อ ซึ่งแนวทางการทำปูเค็มนั้นก็ไม่มีอะไรมาก