Where Will กฎบาคาร่า Be 1 Year From Now?

https://sethpdjp862.medium.com/how-to-explain-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2-to-your-mom-e92aa08d42?source=your_stories_page-------------------------------------

กฎบาคาร่า เราจะมาเอ๋ยถึงในเรื่องราวของการจั่วไพ่ใบที่ 3 จะเกิดขึ้นเมื่อไพ่ในฝั่งของผู้เล่นมีผลไพ่หรือแต้มรวมที่ต่ำกว่า 6 แต้ม (0-5) ซึ่งแน่ๆว่าทางฝั่งผู้เล่นควรจะมีการเรียกไพ่ใบที่ 3 เพิ่ม แม้กระนั้นการเลือกเพิ่มจะเป็นไปในแบบอย่างดังนี้